SPLOŠNI POGOJI O SVETOVANJIH

 

Splošni pogoji o svetovanjih so sestavni del naročila, ki ga dogovorita Zavod za uravnotežen prostorski razvoj AKSA, so. p., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, MŠ 6853 005000 (v nadaljevanju zavod), in stranka, ki naroči svetovanje.

 

 

Naročilo svetovanja
Naročilo svetovanja je potrjeno, ko zavod prejme predplačilo na transakcijski račun SI56 6100 0001 0293 211.

 

Izvedba svetovanja
Zavod se zavezuje, da bo naročeno svetovanje, predstavljeno na spletni strani www.arhnasvet.si, izvedel kakovostno in strokovno v skladu z vizijo in internimi akti zavoda. Zavod izključuje vsakršno odgovornost v primeru sprememb in/ali nerealiziranih storitev, nastalih zaradi višje sile. Z naročilom svetovanja stranka dovoli uporabo oz. objavo posnetega materiala za promocijske namene, razen v primeru, ko to izrecno prepove.

 

Odjava od svetovanja
V kolikor se želi stranka po izvedenem plačilu odjaviti od svetovanja, to stori pisno na elektronski naslov svetovanje@arhnasvet.si. V sporočilu mora navesti svoje ime in termin svetovanja. V kolikor stranka odjavo odda najmanj 24 ur pred naročenim terminom svetovanja, je upravičena do povračila polovice vplačanega zneska. V kolikor zavod ne prejme odjave v predpisanem roku, stranka ni upravičena do povračila vplačila.

 

Reklamacije
Vsaka stranka ima pravico do reklamacije zaradi neustrezno opravljene storitve v roku osmih dni po opravljeni storitvi. Reklamacije sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov info@arhnasvet.si.

 

Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Z naročilom svetovanja stranka zavodu dovoli uporabo svojih osebnih podatkov za namene zbiranja, obdelovanja, hranjenja, obveščanja in trženja skladno z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Stranka lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi/njeni osebni podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje na elektronski naslov info@arhnasvet.si.