V okviru Tedna vseživljenjskega učenja pripravljamo dve brezplačni delavnici: Skiciranje na prostem in Oblikuj uporaben bivalni prostor.

Naučite se skicirati in oblikovati bivalni prostor

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki se bo izvajal med 15. in 22. majem, organiziramo dve brezplačni delavnici.

Prva je Skiciranje na prostem, kjer bomo spoznali osnove perspektive in viziranja, odnose med volumni in ploskvami ter modificiranje črtne risbe. Pod mentorstvom mladih arhitektov in krajinskih arhitektov bomo združili skiciranje grajenega in naravnega okolja ter tako povezali obe prostorski vedi.

Druga pa je Oblikuj uporaben bivalni prostor, kjer bomo skozi različne značaje uporabnikov raziskali osnovne prostorske potrebe in na tlorisnem modelu preizkušali različne prostorske ureditve. Spoznali bomo osnovne prostorske dimenzije in pogoje, kot so osvetlitev prostorov, orientacija in dostopi, ki jih je treba upoštevati in vključiti že v idejno zasnovo.