Razvoj turizma na podeželju

Razvoj turizma na podeželju

V okviru Zavoda za uravnotežen prostorski razvoj Aksa, katerega del je Arhitekturni nasvet, se izvaja tudi projekt Razvoj turizma na podeželju, katerega cilj je spremeniti sekundarno obravnavanje slovenskega podeželja pri razvojnih načrtih in poudariti pomen razvoja te pomembne slovenske identitete.

Opažamo, da na samem podeželskem prostoru prihaja do nekakovostnih prostorskih ureditev, ki sledijo tujim vzorom. Kot prostorski strokovnjaki se sprašujemo, kaj bi lahko naredili za izboljšanje podeželske prostorske slike oz. kaj lahko ponudimo podeželskemu prostoru in njegovim prebivalcem.

Kot gonilnike gospodarskega razvoja na podeželju vidimo turistične kmetije, ki prispevajo k novemu zagonu trženja podeželskih, krajinskih in mikrolokalnih ponudb. Tukaj je vsekakor potencial povezovanja s turističnim, kmetijskim in prostorskim sektorjem. Ideja projekta temelji na iskanju rešitev, ki izhajajo iz avtentičnosti in značilnosti življenja slovenskega podeželja ter značilnosti samega podeželja in krajinskih značilnosti, ki jih tam lahko najdemo.

Trenutno projektno sodelujemo s tremi regionalnimi agencijami po Sloveniji: z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo (ICRA) smo izvedli študijski krožek s potencialnimi turističnimi ponudniki, rezultate pa predstavili na razstavi; z Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov (ORA) sodelujemo v okviru priprave projektnega predloga za LAS Sežana za Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020; z Regionalnim razvojnim centrom Novo mesto (RC NM) pa smo izvedli delavnico z naslovom Pomen prostorske identitete in njen vpliv na razvoj turizma na podeželju, katere namen je bil spodbuditi razmišljanje o pomembnosti upoštevanja prostorske identitete podeželja (npr. tradicionalna gradnja objektov, značilnosti podeželskega vrta, značilnosti kulturne in naravne krajine itd.).