Ekipa Arhitekturni nasvet vam želi veliko svetlobe, mirne praznike in srečno novo leto 2016!

Prepustite se svetlobi!

Spoštovani bralci in obiskovalci,

kmalu se bo začelo prešerno obdobje, ki se bo zaključilo s praznovanjem konca starega in začetka novega. Ob tem je pomembno, da se za trenutek ustavimo in z nostalgijo pogledamo na preteklo, saj lahko le tako na novo pot krenemo z lahkotnejšim korakom.

V letu 2015 smo nadaljevali s širjenjem brezplačnih svetovalnic po državi. Spomladi so se naši iniciativi pridružili še krajinski arhitekti, s pomočjo katerih smo svetovalnice vsebinsko obogatili, v istem času pa se je rodila tudi ideja o svetovanjih na lokaciji, ki predstavljajo dostopen in nujen korak k odličnim prostorom.

Konec maja se je izpolnila velika želja, saj smo ustanovili Zavod za uravnotežen prostorski razvoj Aksa, v okviru katerega nadaljujemo svoje poslanstvo in širimo spekter delovanja na vsa področja oblikovanja prostora.

Naslednja prelomna točka se je zgodila jeseni, ko smo organizirali Turnejo brezplačnih svetovanj, v okviru katere smo v 2 tednih obiskali 20 slovenskih krajev. S tem smo izpolnili svojo zaobljubo, da bomo svetovalnice razširili po vsej državi.

Po pozitivni izkušnji s turnejo smo brezplačne svetovalnice preoblikovali v Teden brezplačnih svetovanj, ki poteka 4-krat na leto po vsej državi. Skupaj pa smo v letu 2015 pomagali pri 300 prostorskih zagatah.

Poleg svetovanj nam je uspelo realizirati tudi prve projekte, dodatno pa se je v sklopu zavoda razvila iniciativa Naše podeželje = naša priložnost, ki se ukvarja z razvojem turistične ponudbe na podeželju. Podoben napredek nam je uspel na področju javne participacije pri oblikovanju prostora, saj smo uspešno izvedli prvo večjo delavnico.

Želje za leto 2016 so velike, mogoče celo preveč ambiciozne, a nikakor nemogoče. Želimo pomagati pri vsaj 400 prostorskih zagatah ter izpeljati še več projektov in delavnic participacije z javnostjo. Velika cilja pa sta lansiranje storitev v okviru iniciative Naše podeželje = naša priložnost na trg in razširiti Arhitekturni nasvet s svetovalnicami v tujino.

Samozavestni smo, da nam ne bo uspelo le tega, temveč še veliko več, saj verjamemo v svoje ideje, svojo zgodbo in svojo vizijo, ki prispeva k boljšim prostorom za vse in vsakogar.

Hvala, da ste del naše zgodbe. Veliko svetlobe, mirne praznike in srečno v 2016!

Ekipa Arhitekturni nasvet

Značke: