Kratek pregled dela v letu 2016 in predstavitev glavnih načrtov za letu 2017.

Pregled leta 2016

Arhitekturni nasvet je iniciativa v okviru Zavoda za uravnotežen prostorski razvoj Aksa – socialno podjetje, ki širi zavedanje o boljšem bivanju. To počnemo s svetovanjem o kakovostnem urejanju prostora, informiranjem o dobrih praksah ter ustvarjanjem prostorov, ki so ljudem pisani na kožo. Iniciativo poganja skupina več kot 30 mladih strokovnjakov z različnih področij urejanja prostora (arhitektura, krajinska arhitektura, sociologija …), ki želi doseči, da bo kakovost bivanja postala samoumevna.

 

Cenjeni prijatelji, sodelavci, partnerji, naročniki in podporniki,

pred vami je prvi letni pregled dogajanja v Arhitekturnem nasvetu, za katerega upam, da bo dobil še veliko naslednikov. Leto 2017 bo tretje leto, odkar obstaja Arhitekturni nasvet, in zato iskrena hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali pri prvih korakih, vzponih ter uspehih. Brez vas bi za samozavestno vožnjo še vedno potrebovali pomožna kolesa, se pogosto opotekali na neravnih tleh in vsekakor ne bi mogli pomagati tolikšnemu številu ljudi, kot smo jim lahko!

Leto 2016 je bilo v vseh pogledih leto izzivov, ki smo jih bolj ali manj uspešno prebrodili. Ponosni smo, da se je naših brezplačnih svetovanj udeležilo skoraj 300 ljudi in da smo uspešno izpeljali več kot 20 projektov zelo različnih meril – od urejanja manjših prostorov do vizije celotnega mesta. Navdušeni smo tudi nad tem, da je vedno več projektov, kjer smo vključeni v samo izvedbo in lahko spremljamo razvoj od prve ideje do končne podobe. S tem izjemno hitro strokovno rastemo in dobivamo ves spekter izkušenj pri urejanju prostora. Hvaležni smo za dano zaupanje ter partnerje in sodelavce, ki potešijo našo željo po znanju in nesebično delijo svoje neprecenljive izkušnje z nami.

Veseli nas, da naša brezplačna svetovanja postajajo vedno bolj prepoznavna in jih tudi vedno več kolegov iz stroke prepoznava kot pozitivne in pomembne za državo. Največja potrditev, da delamo v pravi smeri, je bilo sofinanciranje 4. Tedna brezplačnih svetovanj s strani Ministrstva za okolje in prostor, kar nas je dodatno vzpodbudilo, da svetovalnice razvijamo naprej in v čim krajšem roku vzpostavimo državno mrežo za pomoč pri urejanju prostora, ki bo dostopna vsem državljanom.

Z mislimi na to, bližnje preoblikovanje identitete in storitev ter optimiziranje poslovanja se zavedamo, da bo prihajajoče leto zelo delovno in prav tako polno izzivov. A izzivi so tisti čarobni trenutki, ki ustvarjajo velike premike, nas izboljšujejo in potiskajo v nepredstavljive sfere, kjer lahko k skupnemu dobremu prispevamo veliko več!

 

V imenu celotne ekipe Arhitekturnega nasveta vam želim neustrašno in uresničenih želja polno leto 2017!

Matic Brdnik,
vodja Arhitekturnega nasveta in direktor Zavoda ZUPR Aksa, so. p.

 

VSEBINA

1. Brezplačne svetovalnice
2. Svetovanja na lokaciji
3. Osebni svetovalec – projekti
4. AN akademija
5. Kaj smo se letos naučili?
6. Načrti za leto 2017
7. Vabilo k sodelovanju

 

1. Brezplačne svetovalnice

Brezplačne svetovalnice predstavljajo hrbtenico našega delovanja, saj smo z njimi začeli svojo pot. Že od začetka so mišljene kot vsem državljanom dostopna pomoč pri urejanju svojih prostorov in tako bo še naprej. So pa tudi naš poligon, kjer lahko raziskujemo pogoste težave in skrbi ljudi, analiziramo prostorsko situacijo v državi ter prikažemo svojo vrednost in s tem prispevamo k dobremu odnosu ter zaupanju med svojo stroko in javnostjo.

Skozi čas se je format brezplačnih svetovanj razvijal in preoblikoval: od mesečnih svetovalnic v posameznih krajih do dvotedenske vseslovenske turneje in trenutne oblike – Tedna brezplačnih svetovanj, ki poteka po vsej državi. Ta je predviden 4-krat na leto, a smo ga v letu 2016 zaradi časovne in kadrovske stiske izvedli le trikrat (februarja, maja in oktobra). V letu 2016 se je v 30 slovenskih krajih 30-minutnih brezplačnih svetovanj skupaj udeležilo kar 292 ljudi.

V naslednjem letu bomo sicer ohranili format brezplačnih svetovanj, a jih bomo vsebinsko preoblikovali. Svetovalnice bodo primarno namenjene ljudem, ki šele razmišljajo o urejanju prostora in iščejo relevantne informacije glede tega – bolj izpostavljena bo informativna vloga. S tem upamo, da bodo svetovalnice postale samoumeven prvi stik s (krajinskim) arhitektom, kjer bodo državljani lahko pridobili vse potrebne informacije in usmeritve za svoje prostorske potrebe in želje. V letu 2017 bomo zaradi vsebinskih sprememb in reorganizacije svetovalcev izvedli brezplačne svetovalnice predvidoma le 2-krat – v aprilu (mesec krajinske arhitekture) in oktobru (mesec prostora). Hkrati pa si želimo poiskati dolgoročnega partnerja za sofinanciranje svetovalnic.

Naša velika želja je tudi kmalu ustanoviti prvo lokalno podružnico, ki ne bo služila le za informiranje lokalnega prebivalstva, temveč tudi kot generator prostorskih aktivnosti v sodelovanju (participaciji) z lokalno skupnostjo. S tem želimo narediti naslednji korak v smeri dostopnosti svoje stroke za javnost in še bolj vzpodbuditi dialog med uporabniki in načrtovalci prostora.

Na tem mestu bi se še enkrat iz srca zahvalil vsem gostiteljem, ki nam vedno znova odstopijo svoje prostore in pomagajo pri promociji. Hvala vam!

 

2. Svetovanja na lokaciji

“Če noče gora k Mohamedu, bo šel pa Mohamed h gori” – ta znani rek bi bil lahko slogan za svetovanja na lokaciji. Če so brezplačna svetovanja najbolj cenovno prijazna, so svetovanja na lokaciji za naročnike najbolj udobna, saj na lokacijo oz. dom pridemo v katerikoli kraj v državi. To nam je izredno pomembno, saj zaradi pristnejšega stika in neokrnjene komunikacije vedno svetujemo le v živo, kar je še posebej v današnjih časih več kot dobrodošla vrednota.

Svetovanja na lokaciji obstajajo skoraj dve leti in v tem času so se programsko veliko spreminjala, saj jih še vedno vztrajno testiramo. Poskusili smo že z zelo splošno nastavljenimi kot tudi zelo specifičnimi paketi, kot so svetovanja za posamezne prostore (hiša, mansarda, vrt, pisarna itd.). Z novim letom bomo svetovanja na lokaciji ponovno preoblikovali, da bodo primarno namenjena ljudem, ki že urejajo svoje prostore in se jim je pri tem zataknilo. S tem bodo svetovanja na lokaciji namenjena hitri in poenostavljeni prostorski pomoči v okviru enotnega cenovnega paketa, hkrati pa upamo, da bo ta sprememba prispevala k podvojitvi izvedenih svetovanj na lokaciji; v letu 2016 smo jih uspešno izvedli 28.

 

3. Osebni svetovalec – projekti

Osebni svetovalec oz. osebni (krajinski) arhitekt je bila novost minulega leta, kjer smo klasične projektantske storitve dopolnili in preoblikovali v najbolj celovito možno podporo pri urejanju prostorov. Osebni svetovalec je pomočnik, mentor, projektant, izvajalec, nadzornik, koordinator, ki lahko projektira, svetuje, izdeluje vizualizacije, koordinira izvajalce itd. S tem smo za marsikoga kompleksen proces urejanja prostorov, kjer sodeluje gmota različnih strokovnjakov, poenostavili na eno fleksibilno storitev, ki ponuja vse.

V letu 2016 smo na ta način izvedli 22 projektov, ki segajo od ureditve posameznih prostorov ali stanovanj do večjih javnih projektov, kot sta park v Albaniji in pokopališče v Trebnjem. Pri vedno več projektih sodelujemo tudi pri sami izvedbi. Zaradi tega postopoma gradimo bazo partnerjev, ponudnikov in izvajalcev, s katerimi želimo dolgoročno sodelovati in skupaj pisati uspešne zgodbe. Zavedamo se, da sta vzajemno spoštovanje in odprt dialog med deležniki v projektu temelja za uspešno realizacijo in zadovoljstvo vseh vpletenih. S tem v mislih stremimo, da bomo v letu 2017 razširili partnersko mrežo in zgradili odlično ekipo, ki bo zadovoljevala vse potrebe in pogoje za uspešno realizacijo vseh projektov.

 

4. AN akademija

Druga novost v letu 2016 je bila ustanovitev AN akademije. To je interna valilnica kadrov, kjer vzgajamo in pripravljamo bodoče svetovalce/-ke Arhitekturnega nasveta. Pobuda za akademijo je nastala iz dveh razlogov.

Delovanje Arhitekturnega nasveta se je razvilo že v takšni meri, da imamo zelo kompleksen sistem internih pravil, delovanj, postopkov in drugih sistemskih aktivnosti, ki jih je treba predajati novim sodelavcem. Zaradi mase informacij in optimizacije našega dela se je izkazalo, da je naš prejšnji sistem, kjer smo uvajali vse, ki so samoiniciativno izkazali interes za sodelovanje, neučinkovit in časovno potraten. Zato smo se odločili za sistematsko uvajanje oz. trening bodočih sodelavcev, kjer se izvaja tudi selekcija na podlagi skupnih vrednot in razumevanja stroke.

Drugi razlog pa leži v razumevanju trga in opravljanju našega poklica. Večina novih sodelavcev je namreč mladih, ki so še sveži s fakultet. To pa pomeni, da jim ne primanjkujejo samo praktična znanja, temveč tudi znanja o samem poslovanju in določene mehke veščine, ki so izjemno pomembne pri delu (krajinskega) arhitekta. Zaradi tega želimo starejši člani Arhitekturnega nasveta mlajšim predati čim več znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili, ter jim s tem olajšati prehod iz izobraževalnega v poklicni svet. V zameno pa od neobremenjenih glav pridobimo dragocene povratne informacije in objektiven pogled na lastno delovanje, ki nam marsikdaj pomaga pri izstopu iz lastnih okvirjev.

Trenutno je v teku 1. AN akademija, v kateri se izobražujejo 4 krajinski arhitekti in ena arhitektka. V letu 2017 načrtujemo izvedbo še 2 AN akademij, ki se bosta predvidoma začeli v marcu in septembru.

 

5. Kaj smo se letos naučili?

Brez dobre komunikacije ne gre
Največja lekcija v letu 2016 je bila nedvomno ta, da je odlična komunikacija najbolj pomembna za dobre odnose. Pa naj gre za odnose med sodelavci, partnerji ali naročniki, vedno je izredno pomembno, da so stvari jasne in razumljene na enak način tako pri sporočevalcu kot naslovniku. V nasprotnem primeru prihaja do nerazumevanj, zmešnjav, vroče krvi in nepotrebnih komplikacij.

Demokracija je neučinkovita
Kot socialno podjetje verjamemo v moč skupnosti, enakovrednost članov in demokratično odločanje. To pa ni vedno lahko oz. je zelo neučinkovito in časovno potratno, ker je v nasprotju z zahtevami poslovanja, ki pogojujejo hitre odločitve in reakcije. “Več glav več ve” je sicer res pri debatah in razmišljanju, pri odločitvah pa se to pokaže kot problem.

Drugi problem se pojavi pri zagotavljanju enakopravnosti glede na doprinos oz. vpletenost in nivo odgovornosti, ki se močno razlikujejo od osebe do osebe. Kako vzpostaviti pravičen sistem vlog in odnosov, ki bo v zadovoljstvo vsem, je še vedno vprašanje, na katerega nimamo ustreznega odgovora.

Vsem naročnikom ni mogoče pomagati
Čeprav smo si zadali, da bomo pomagali vsem in v vsakem primeru, se v praksi vedno pogosteje izkaže, da tega žal ne moremo. Največkrat je krivo napačno prepričanje naročnikov oz. nerealne predstave o tem, česa so zmožni. Med željami in izvedljivostjo se namreč velikokrat pojavi velik razkorak, ki ga nekateri preprosto nočejo sprejeti. Edino, kar lahko naredimo v teh primerih, je, da skušamo naročnike nežno spustiti na realna tla in upamo, da sprejmejo realnost.

Celotna gradbeniška panoga je potrebna temeljitih sprememb
Ker smo imeli v minulem letu več stika z obrtniki, ponudniki in izvajalci, smo se z njimi tudi več pogovarjali o njihovem poslovanju in težavah, s katerimi se soočajo. Presenetljiva je bila ugotovitev, da ima večina od njih podobne težave, kot jih opažamo v svoji stroki: neresnost kupcev, slaba plačilna disciplina, nepravična konkurenca, stiskanje cen ipd. Posledično postaja zagotavljanje kakovosti misija nemogoče. Še posebej problematična so zidarska dela, kjer prihaja do izkoriščanja tuje delovne sile. Pri tem se moramo vsi vprašati, ali si zares želimo uporabljati prostore, ki so jih ustvarile roke pod različnimi pritiski in z negativnim odnosom? Če se zavedamo, da je hrana, ki je kakovostnega izvora in pri pripravi katere so sodelovali srečni in pravično plačani ljudje, boljša za nas, se moramo zavedati tudi, da se bomo v prostorih, ki so jih ustvarili srečni in pravično plačani ljudje, počutili bolje in srečnejše.

Koncepta brezplačnih svetovanj ne moremo kar tako lansirati v tujino
Za leto 2016 smo si zadali, da bomo brezplačne svetovalnice lansirali tudi v tujino, a tega žal nismo uspeli uresničili. Razlog se skriva v naši naivnosti, da lahko slovenski model brez težav kopiramo in ga uporabimo v tujem okolju ter kulturi. Izkazalo se je, da to ne gre in da sta za uspešno implementacijo potrebna drugačen model in pristop, ki zahtevata časovni in finančni vložek, ki ga trenutno ne zmoremo. Zato smo do nadaljnjega opustili idejo o širjenju brezplačnih svetovanj v tujino.

 

6. Načrti za leto 2017

Vsebinsko preoblikovanje storitev
Novo leto bomo pričeli s spremembo svojih storitev. Kot omenjeno, se bodo malce spremenila brezplačna svetovanja in svetovanja na domu. Poleg tega bomo testirali nekaj novih storitev, ki bodo namenjene specifičnim naročnikom, večinoma pravnim osebam, ki jih v preteklosti nismo tako močno nagovarjali kot zasebnike.

Drugo mnenje
Ena od novih storitev bo Drugo mnenje, ki bo namenjeno osebam, ki so že v procesu urejanja svojih prostorov, a niso prepričane o svojih odločitvah oz. izbirah. Drugo mnenje bo svetovanje v živo, primerno za potrditev idej ali posegov, prav tako pa bo omogočalo alternativen pogled na projekt.

Drugo mnenje bomo testno začeli izvajati v začetku februarja v Ljubljani. Kasneje pa načrtujemo širitev storitve po drugih večjih mestih po Sloveniji.

Lokalna AN podružnica
Čeprav imamo sedež in pisarno v Ljubljani, lahko zaradi vseslovenske mreže svetovalcev delujemo po celotni državi. Vendar nam to ni več dovolj, saj si želimo bolj direkten stik s posameznimi okolji. Zato želimo vzpostaviti mrežo lokalnih izpostav, ki bi nadaljevale poslanstvo brezplačnih svetovalnic, dodatno pa po metodah participatornega oblikovanja prostora aktivno pomagati pri lokalnem razvoju.

V letu 2017 načrtujemo prvo odprtje takšne podružnice, najbolj potencialen kraj zanjo pa je trenutno Maribor.

Projekti v tujini
V minulem letu smo izvedli 2 projekta v tujini in kljub začetni skepsi o tem, da je to zaradi naše težnje po osebnem stiku težje izvedljivo, ugotovili, da temu ni povsem tako. Tudi projekte v tujini se da lepo izpeljati, le drugačen model delovanja je potreben.

Zaradi tega želimo v tem letu ustvariti model delovanja, ki nam bo omogočal aktivno delo v tujini in uspešen prodor na tuje trge.

 

7. Vabilo k sodelovanju

Arhitekti in krajinski arhitekti
K sodelovanju še vedno vabimo (krajinske) arhitekte, ki se poistovetijo z našimi vrednotami, principi in delovanjem ter bi želeli postati del ekipe Arhitekturni nasvet. Vse zainteresirane kandidate bomo sprejeli v AN akademijo, ki se bo začela marca oz. septembra 2017.

K sodelovanju vabimo tudi ostale strokovnjake in biroje, ki bi želeli projektno sodelovati z našimi ambicioznimi svetovalci.

Obrtniki, izvajalci ter ponudniki storitev in izdelkov
K projektnemu sodelovanju vabimo tudi vse, ki lahko prispevajo k uspešni izvedbi projektov. To so geodeti, strojniki, gradbeniki, zidarji, slikopleskarji, električarji, ponudniki talnih oblog, pohištva itd.

Od vas pričakujemo odkrit odnos, poštenost, konstruktivno sodelovanje ter pripravljenost za deljenje svojih izkušenj in znanj. V zameno seveda nudimo enako.

Občine in lokalne organizacije
Prav tako smo še vedno odprti za dodajanje krajev, kjer izvajamo brezplačna svetovanja. Če vas to zanima ter ste pripravljeni odstopiti prostor in pomagati pri promociji, nas kontaktirajte.

Iščemo tudi gostitelje za lokalne AN podružnice, ki si želijo našo pomoč pri aktivnem razvoju lokalnega okolja.

 

Za vse dodatne informacije in povpraševanja nam pišite na info@arhnasvet.si.

Značke: