Partnerji

spreminja navade na področjih ekologije, ergonomije in etične ekonomije ter ranljivim skupinam zagotavlja pravico do dela, tudi na najbolj inovativnih področjih z velikim podjetniškim potencialom.

je arhitekturni biro, ki ustvarja med Slovenijo in Argentino. Poleg vodenja biroja Paulo Barbaresi sodeluje tudi kot tehnični sodelavec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

izdeluje računalniške vizualizacije. Mirče Mladenov je grafični računalniški oblikovalec, ki se zadnjih 8 let ukvarja z vizualno umetnostjo računalniških ilustracij in podporo produktnemu oblikovanju.

je članica Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije. Ustanovljena je bila za uvajanje vsebinsko zaokroženih dejavnosti s področja pospeševanja podjetništva in razvoja lokalnega okolja.

skrbi za promocijo ter pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini. Med drugim je organizator Jurjevanja in upravljalec Krajinskega parka Lahinja, Primožičeve hiše ter Mestne muzejske zbirke Črnomelj.

je bila ustanovljena z namenom pospeševanja gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, podjetništva, turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja.

leži na obeh straneh reke Krke v osrčju Suhe krajine. Osrednje naselje se je razvilo okrog gradu Žužemberk, njegovo središče pa predstavlja trg z litoželeznim vodnjakom, ki se nahaja pred grajskim vhodom.

je organizator kulturnih, turističnih, rekreativnih in etnoloških prireditev. Aktivno se vključuje v razvojne projekte in pomaga pri zaščiti ter obnovi kulturne in naravne dediščine tega območja.

se ukvarja z iskanjem odgovorov na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnostjo družbenih skupin, še posebej tistih, ki pri svojem vključevanju potrebujejo pomoč.

je nastalo z namenom opozarjanja na pomen premišljenih in odgovornih prostorskih sprememb v mestu Tolmin. Prizadeva si za spremembe, ki spoštujejo zgodovino in identiteto mesta.

je javni zavod, ki upravlja z mogočnim dvorcem, ki leži na robu Murske Sobote. Med drugim skrbi za javni program, ki se izvaja v dvorcu in njegovi okolici.

je mala tiskarna velikega formata, ki se nahaja v Ljubljani. Nudi tiskanje, skeniranje, kaširanje, plastificiranje in vezave.

je eno izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

s svojim delovanjem odpira nove možnosti za razširitev dejavnosti umetnikov in projektov ter spodbuja razvoj vseh fizičnih ter pravnih oseb, ki delujejo na področjih kulture in umetnosti.

je državna ustanova, pristojna za urejanje področij okolja in prostora na območju Republike Slovenije.