Kaj vidiš? - NerazIskane priložnosti Trebnje

NerazIskane priložnosti – Trebnje

 

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju na dogodku Kaj vidiš?,
kjer bomo pripravili smernice za uravnotežen razvoj mesta Trebnje!

 

Med 11. in 19. februarjem bo v Trebnjem potekal dogodek Kaj vidiš?, na katerem se bo zvrstilo več delavnic, diskusij in drugih aktivnosti po principih participatornega oblikovanja. Z dogodkom želimo v pripravo smernic za uravnotežen razvoj mesta vključiti širšo javnost, umestiti nov kulturni center ter zasnovati rekreacijske poti v mestu in bližnji okolici.

V sklopu dogodka se bodo med drugim izvedle delavnica z osnovnošolci, delavnica z aktivnimi lokalnimi organizacijami in delavnica s splošno javnostjo. Že zdaj pa potekajo različne aktivnosti preko spleta, Facebook strani in drugih spletnih orodij, s pomočjo katerih se analizira tako dogajanje v mestu kot kakovost obstoječega prostora. Na podlagi vseh izkustev, pridobljenih preko omenjenih aktivnosti, in obstoječih razvojnih predlogov mesta bomo pripravili smernice za uravnotežen razvoj mesta in jih predstavili širši javnosti na zaključni prireditvi.

Dogodek Kaj vidiš? temelji na principih participatornega oblikovanja oz. so-oblikovanja. To je način dela, v katerem se v sam proces oblikovanja vključijo vsi deležniki, med njimi tudi bodoči uporabniki, ki s svojimi mnenji, komentarji in idejami prispevajo h končnemu rezultatu. Takšen način omogoča bolj realne rešitve, uporabnikom na razumljiv način približuje sam proces oblikovanja in tudi končno rešitev ter aktivno vključuje javnost v urejanje skupnega prostora. Z dogodkom želimo aktivirati lokalno skupnost k so-oblikovanju kraja ter začrtati pot k trajnostni prihodnosti mesta Trebnje.

Na dogajanje vljudno vabimo vse, ki želijo pomagati pri razvoju prihodnosti mesta Trebnje. Pridite in prispevajte svoj pogled!