NerazIskane priložnosti - Dvorec Rakičan . javna delavnica za razvoj vizije dvorca Rakičan

NerazIskane priložnosti – Dvorec Rakičan

Pridruži se nam na javni delavnici za razvoj vizije Dvorca Rakičan,
ki bo v petek, 4. 12. 2015, 
ob 18. uri v Modrem salonu Dvorca Rakičan.

 

V petek, 4. decembra 2015, bomo v impozantnem Dvorcu Rakičan, ki se nahaja v bližini Murske Sobote, izvedli intenzivno delavnico za razvoj vizije dvorca. S tridnevno delavnico želimo v proces zasnove vizije Dvorca Rakičan vključiti čim več zainteresirane javnosti in s skupnimi močmi razviti socialno, prostorsko ter finančno vzdržno prihodnost objekta in širše okolice.

Z delavnico želimo analizirati želje in potrebe RIS Dvorec Rakičan (kot upravitelja dvorca) in lokalne skupnosti MOMS. To bomo dosegli že prvi dan med odprto interaktivno diskusijo z zainteresirano lokalno javnostjo, na kateri se bodo identificirale pomanjkljivosti in prednosti ter omejitve in priložnosti tako dvorca kot širše okolice. Velik poudarek bo tudi na povezovanju že obstoječih idej in aktivnosti ter združevanju le-teh v smiselno celoto, ki bi lahko tvorila bodočo identiteto prostora.

Po javni debati bo potekal delovni vikend, v katerem bomo s pomočjo drugih strokovnjakov in lokalnih mentorjev pripravili osnutek vizije. Ta bo širši javnosti predstavljen zadnji dan delavnice, tj. v nedeljo, 6. decembra, ob 15. uri v Modrem salonu Dvorca RakičanPo predstavitvi bo sledila še ena javna diskusija z evalvacijo predlaganega osnutka, s čimer se bo zaključil prvi korak v razvoju vizije za Dvorec Rakičan.

Do sodelovanja med RIS Dvorec Rakičan in Arhitekturnim nasvetom je prišlo septembra, ko smo v sklopu turneje brezplačnih svetovanj gostovali v Murski Soboti. Vodstvo nas je povabilo na obisk in prosilo za nasvet glede ureditve terase nad zimskim vrtom kavarne, ki se nahaja v dvorcu, po ogledu dvorca pa smo bili nad objektom, okolico in vsemi potenciali tako navdušeni, da smo predlagali izdelavo celotne vizije, s čimer se je vodstvo dvorca tudi strinjalo.

S tem Zavod ZUPR AKSA nadaljuje idejo participatornega oblikovanja prostora, ki se je začela poleti 2013 s projektom EASA013: Primer participacije, Žužemberk. Za ta projekt so organizatorji, večina katerih zdaj deluje v okviru zavoda, letos prejeli Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture in tako postali eni najmlajših dobitnikov v zgodovini nagrade.

Na delavnico vljudno vabimo vse, ki jih zanima prihodnost prekmurske znamenitosti in bi želeli pomagati ter sodelovati pri oblikovanju bodoče podobe Dvorca Rakičan. Pridite in postanite del mozaika!