NAJEM ZA MLADE

 

Arhitekturni nasvet je v letu 2017 pristopil k projektu Najem za mlade, v sklopu katerega bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije ponudil 13 funkcionalno opremljenih stanovanj.

 

Namen projekta je zagotoviti ponudbo cenovno ugodnih stanovanj za mlade od 18. do 29. leta, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Večina stanovanj je dvo ali trisobnih, pri čemer izvajalec daje prednost skupinskim prijavam ter mladim, ki izkažejo svojo družbeno aktivnost.

 

Vsa ponujena stanovanja bodo do prevzema prosilcev osnovno opremljena in takoj vseljiva.

LJUBLJANA

MARIBOR

KRANJ

NOVO MESTO

JESENICE

BOROVNICA

LOKACIJE

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) ponuja stanovanja v sedmih mestih po Sloveniji. Nekatera stanovanja so že oddana. Nadaljevanje izvajanja projekta oz. širitev ponudbe je odvisno tudi od povpraševanja med mladimi, zato pozivamo vse interesente, da informacijo o pilotnem projektu delite s kolegi, ki bi jih ponudba zanimala.

 

Na interaktivnem zemljevidu stanovanj so predstavljene ponujene enote do datuma objave te novice. Razpoložljivost in roke za oddajo prijav preverite na spletni strani SSRS oz. sledite objavam na njihovi Facebook strani.

 

Za več informacij o stanovanjih sledi nadaljnjim povezavam.

Prijave

 

Prijave so možne preko spletne strani SSRS na kateri je dostopna vsa razpisna dokumentacija. Poleg standardno zahtevanih prilog, izvajalec projekta zahteva tudi overjeno izjavo, ki potrjuje, da prosilec prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje. Po razpisu to pomeni, da prosilec ni lastnik nobene nepremičnine oziroma je lastnik stanovanja, katere uporabna površina ne presega 30 m2.

 

Pred prijavo naj si prosilci pripravijo enega od spodnjih treh dokumentov ter ustrezno listino, ki dokazuje družbeno akrivnost prosilca. Priloge k prijavi lahko pripomorejo k prednostni obravnavi prosilca.

  • Dokazilo o zaposlitvi
  • Dokazilo o prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ
  • Potrdilo o šolanju