hiša na klancu

Hiša na klancu: kako uskladiti vse želje, potenciale in slabosti

Parcela je kupljena, vi pa ste z mislimi že pri gradnji svoje sanjske hiše. Verjetno se vam poraja mnogo vprašanj v zvezi z gradnjo. Prvo in najpomembnejše vprašanje pa je, kako sploh umestiti hišo na izbrano parcelo.

Z enakim vprašanjem se je ukvarjal par iz okolice Ljubljanskega barja. Želela sta si manjšo hišo za dva z veliko teraso ter lepo urejeno okolico, pri tem pa naletela na težavo, kako nov objekt umestiti na bolj težaven, strm teren. S pravilno postavitvijo objekta namreč izboljšamo kakovost zunanjega in notranjega prostora ter izkoristimo njegove potenciale. Zato je smiselno, da:

  • hišo postavimo na rob parcele in s tem pridobimo večji in kakovostnejši prostor za vrt;
  • hišo odmaknemo od ceste in povečamo intimnost;
  • hišo orientiramo tako, da imajo bivalni prostori južno ali zahodno svetlobo (saj se v njih zadržujemo večji del dneva);
  • hišo umestimo tako, da čim manj obremenjujemo obstoječi teren oziroma se mu čim bolj prilagodimo.

 

Vseh teh priporočil se je dobro zavedal tudi par s svetovanja – njuna največja želja pa je bila, da bi se objekt kar najbolje povezal z naravo in omogočal čim več čudovitih pogledov na barje.

 

 

Na prvem ogledu lokacije so me okolica in pogledi na barje prav zares osupnili. Parcela se mi zdi sanjska, a žal ima nekaj manjših pomanjkljivosti, ki pa predstavljajo izziv in potencial za edinstven projekt. Lokacija na vrhu hriba omogoča zares lepe poglede, vendar je tam strmi teren malo večja ovira za gradnjo hiše. Dodatno omejitev predstavlja oblika parcele, ki je podolgovata in trikotne oblike, kar neposredno vpliva na samo obliko in velikost hiše.

Ker se skrajnega vzhodnega dela trikotne parcele ni dalo izkoristiti za gradnjo hiše, smo ga uporabili za parkirišče, hišo pa pomaknili na zahodni del parcele, ki je širši. Pri postavitvi smo morali paziti na zadostne odmike od sosednjih parcel, ki jih določa občinski prostorski načrt (OPN), in ostalo ni prav veliko prostora. Zaradi vseh teh pogojev in želj naročnika je hiša majhna in pritlična, a zato nič manj simpatična. Pri tako lepih vedutah na naravo človek pravzaprav ne potrebuje drugega razkošja.

Ob vseh čudovitih pogledih, ki jih ponuja lokacija, je bil na žalost tudi eden, ki ga par ni želel gledati. Ob vznožju hriba se namreč nahaja skladiščni objekt in veliko parkirišče za tovorna vozila, ki kazita pogled na ravnico. Ker se z umestitvijo hiše temu pogledu ni mogoče izogniti, smo problem rešili tako, da smo na točko pogleda umestili zimzelena drevesa, ki preprečujejo neprijetni pogled skozi celo leto.

 

 

Paru je bila zelo pomembna tudi neposredna povezava notranjega in zunanjega prostora. To smo dosegli s teraso, ki se vije vzdolž celotne dolžine objekta in se razširi na skrajnem zahodnem delu, kjer se nahaja tudi večji kotiček za druženje. Takšna zasnova paru omogoča konstanten stik z zunanjostjo ter daje občutek svobode in zračnosti tudi v notranjosti hiše.

 

 

Da ne bi preveč posegali v strmi teren, se zemljišče izravna le delno, delno pa objekt visi nad terenom. Prav zaradi tega se je par odločil, da ne želi urejati spodnjega dela parcele, ampak se v tem delu pusti rastje, ki bo varovalo hrib in njegovo usipanje. Pomemben člen urejanja zunanjosti je tudi umestitev nadstreška za avtomobile ter dostopa do hiše, saj si je naročnik želel tako pokritega parkirišča kot dostopa do garaže. Rešitev za to je podaljšek strehe, ki nadaljuje linijo hiše in omogoča, da so hiša, nadstrešek in pot smiselno povezana celota, ki nudi varnost pred vremenom.

Ne glede na to, ali se bo naša hiša nahajala na vrhu hriba ali na ravnem terenu, moramo vedno temeljito premisliti, kako jo umestiti in kakšna bo njena zasnova. Pri tem ni pomembno samo, da upoštevamo lastne želje in potrebe, ampak tudi, da najdemo kompromis oziroma se prilagodimo na tisto, kar je okoli. Le tako si bomo ustvarili lastni košček raja na zemlji.

 

Karmen Slapar (karmen@arhnasvet.si)