Arhitekturni nasvet organizira tudi brezplačna krajinskoarhitekturna svetovanja, kjer Vam pomagamo pri urejanju oz. oblikovanju vrtov in okolice.

Brezplačna krajinskoarhitekturna svetovanja

Svoja brezplačna arhitekturna svetovanja smo tematsko razširili na področje krajinske arhitekture, zato vam od letošnje pomladi naprej svetujemo tudi glede načrtovanja in prostorske organizacije vrtov, razmeščanja različnih rab v vrtu in okolici (prostor za posedanje, pridelavo vrtnin, uporabne in okrasne zasaditve …), oblikovanja različnih tipov zasaditev (glede na skladnost tekstur, barv in oblik rastlin), oblikovanja in organizacije stika hiše z vrtom ali ulico ipd.

S krajinskoarhitekturnim svetovanjem pričenjamo 22. 4. med 14. in 17. uro v svojem štabu v Ljubljani (Ptujska 19, srednji vhod, 1. nadstropje) in 6. 5. med 14. in 18. uro v Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji (Mestni trg 2, Idrija).

Za svetovanje so obvezne prijave.