Brezplačna delavnica: Pomen prostorske identitete in njen vpliv na razvoj turizma na podeželju

V sodelovanju z lokalnim partnerjem Razvojni center Novo mesto vabimo turistične ponudnike z območja JV Slovenije na brezplačno delavnico z naslovom Pomen prostorske identitete in njen vpliv na razvoj turizma na podeželju.

Namen delavnice je spodbuditi razmišljanje o pomembnosti upoštevanja prostorske identitete podeželja (npr. tradicionalna gradnja objektov, značilnosti podeželskega vrta, značilnosti kulturne in naravne krajine itd.) pri oblikovanju prostorskih ureditev turistične dejavnosti.

Skozi delavnico bomo skupaj izpostavili glavno problematiko oblikovanja prostora in njegov vpliv na razvoj tako podeželja kot tudi posamezne turistične dejavnosti. Ključni del delavnice je spoznati, kako preko kakovostnih in primernih prostorskih rešitev prispevati k bolj celostni turistični dejavnosti ter k uspešnejšemu trženju turistične dejavnosti in podeželja.

Na primerih bomo spoznali glavne smernice in kriterije za oblikovanje turističnih ureditev, ki črpajo iz lokalnih značilnosti posameznega območja. Za zaključek bomo skupaj izdelali SWOT analizo (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti), ki bo udeležencem v pomoč pri nadaljnjem razvoju turistične dejavnosti v povezavi s prostorskim oblikovanjem.

Ob koncu delavnice bo potekala tudi razprava, ki je namenjena vprašanjem udeležencev. Naš namen je razumeti stališče posameznega turističnega ponudnika ter spoznati pogled prostorskih strokovnjakov na temo prostorske identitete in razvoja podeželja.

Delavnica bo potekala 24. septembra ob 18. uri v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (Podbreznik 15, Novo mesto). Prijave na delavnico potekajo vse do vključno 23. septembra oziroma do zapolnitve mest. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronskih naslovov pija@arhnasvet.si in urska@arhnasvet.si.